MISIUNE

Hope Rescue Centre își propune să aducă speranță persoanelor neprivilegiate prin oferirea mijloacelor materiale, emoționale, educaționale și spirituale menite să le ajute să devină cetăţeni responsabili ai societăţii. Acțiunile noastre au la bază principiile și valorile creștine.

VIZIUNE

Ne propunem o abordare integrată a nevoilor beneficiarului. Principiul care stă la baza acțiunilor noastre este dragostea și demnitatea persoanei, urmărindu-se integrarea socială și profesională a acesteia. Credem că este mai bine să îi dai omului o undiță decât pește tot restul vieții.

PROIECTE