Principiul care stă la baza acțiunilor noastre este dragostea și demnitatea persoanei, urmărindu-se integrarea socială și profesională a acesteia. Credem că este mai bine să îi dai omului o undiță decât pește tot restul vieții.

Obiectivul programului ”Speranță prin muncă” îl constituie facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, în paralel cu dezvoltarea unor structuri de economie socială, astfel încât să asigurăm dezvoltarea și independența beneficiarilor noștri.

În cadrul serviciilor de informare, orientare / consiliere și mediere  se desfășoară activități specifice, care au ca finalitate accesarea și păstrarea locurilor de muncă.