Inima care stă la baza inițiativei Hope Rescue Centre vine din grija pe care o avem față de persoanele fără locuință. Copii, tineri, adulți, bătrâni, cei care nu au locuință trăiesc într-o lume aparte, o lume în care speranța este tot mai greu de găsit.

Ultimele statistici ne zugrăvesc o statistică ce nu poate fi ignorată. În întreaga Europă, numărul persoanelor fără adăpost este într-o continuă creștere. Tot mai mulți oameni își pierd locuințele, devenind oameni ai străzii. Studii recente arată că persoanele fără locuință tind să trăiască cu peste 30 de ani mai puțin decât celelalte. Bucureștiul raportează, în mod oficial, că peste 5000 dintre locuitorii săi sunt înregistrați ca persoane fără locuință. Mulți alții nu sunt însă înregistrați. Tragedia este că nimeni nu cunoaște numărul real al acestor persoane.

Hope Rescue Centre organizează echipe de intervenție, profesioniști și voluntari care se deplasează în zonele unde locuiesc beneficiarii noștri. În canale, în clădiri părăsite, în barăci sau construcții improvizate, uneori chiar în corturi, viața celor acelora dintre noi care nu au o locuință nu este ușoară. Problemele cu care se confruntă sunt multiple, iar stilul de viață îi împinge adesea în situații limită, care le pot pune sănătatea și chiar viața în pericol.

Scopul nostru este acela de a identifica urgențele apărute (fizice, emoționale, spirituale) și de a oferi primul ajutor, consiliere și sprijin pentru depășirea acestora. De asemenea, dorim să acționăm ferm în situații de criză (dezastre naturale, probleme medicale, etc.) pentru a ajuta semenii care trec prin necaz, cu scopul de a preveni ca aceștia să fie copleșiți și să își piardă locuințele.