Cum a început totul

Hope Rescue Centre este o organizație înființată în anul 2015, de către Marian și Daniela Zaharia, un cuplu de profesioniști cu o experiență de peste 22 ani în lucrul cu oamenii străzii, cu persoanele dependente, cu copiii abandonați sau cu grupurile sociale vulnerabile, cu un imens ajutor din partea prietenilor și mentorilor noștri, Chris și Pat Calow și cu implicarea directă a comunității Church In ThePeak, Chesterfield.

Misiunea și Viziunea noastră

Cu fiecare zi care trece, societatea civilă locală este tot mai implicată în acest proiect, astfel că o mare parte a resurselor actuale se datorează partenerilor noștri din România.

Hope Rescue Centre își propune să aducă speranță persoanelor neprivilegiate prin oferirea mijloacelor materiale, emoționale, educaționale și spirituale menite să le ajute să devină cetățeni responsabili ai societății. Acțiunile noastre au la bază principiile și valorile creștine.

Ne propunem o abordare integrată a nevoilor beneficiarului. Principiul care stă la baza acțiunilor
noastre este dragostea și demnitatea persoanei, urmărindu-se integrarea socială și profesională a
acesteia. Credem că este mai bine să îi dai omului o undiță decât pește tot restul vieții.
Momentan, organizația noastră se bazează 100% pe acțiuni de voluntariat.